EN
2017 m. Lietuvos atviras parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas (FAI 2)

Varžybų taisyklės

1. Tikslas

Varžybų tikslas – nustatyti geriausius pilotus parasparnių tikslaus nusileidimo rungtyje.

1.1 Nugalėtojas

Kiekvienos kategorijos nugalėtojas bus asmuo ar komanda surinkusi mažiausią taškų sumą.

1.2 Varžybų vieta

Trakai, Galvės ežeras (rezervinė vieta – Paluknio aerodromas)

1.3 Varžybų laikas

2017 m. vasario 16-19 d. - Lietuvos atviras parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas

1.4 Varžybų organizatoriai

1.5 Registracija

Registracijos internetu ir lengvatinio starto mokesčio terminas - iki 2017 m. vasario 14 d. (imtinai).

Registracijos nuorodos pateiktos LSPSF varžybų kalendoriuje. Nespėjusiems internetu susimokėti ir neužsiregistravusiems iki 2017 m. vasario 14 d., pilotams bus galimybė užsiregistruoti varžyboms vasario 15-16 d. bei susimokėti padidintą starto mokestį registracijos vietoje registracijai skirtu laiku. Visi dalyviai privalo parašu patvirtinti savo dalyvavimą varžybų vietoje registracijai numatytu laiku, nurodytu programoje. Informacija el. paštu info@orosvente.lt.

1.6 Starto mokestis

Į starto mokestį įeina varžybiniai pakėlimai išvilktuvu. Esant galimybėms: šilti priešpiečiai, arbata startavietėje, suvenyrai.
Tuo atveju, jeigu varžybos vyks atsarginėje vietoje (Paluknio aerodromas), Trakuose gyvenantys pilotai į Paluknio aerodromą bus pervežami autobusu. Pervežimas Trakai-Paluknio aerodromas-Trakai bus įskaičiuotas į starto mokestį.

2. Tinkamumas

2.1 Įskaitos

2.2 Reikalavimai pilotams

2.3 Draudimas

2.4 Reikalavimai įrangai

2.5 Atsargumo priemonės

2.6 Saugumo direktoriaus teisės

2.7 Dalyvių pareigos

2.8 Komandos

Dalyviai gali susiburti į klubų, regionų, miestų ar šiaip draugų komandas. Komandą sudaro ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 7 pilotai. Komanda gali dalyvauti komandų įskaitoje tik su sąlyga, jog pristatys savo kaukę-kostiumą. Komandos pavadinimas gali būti siejamas su kauke-kostiumu arba ne - pagal komandos nuožiūrą. Daugiau informacijos apie kaukių festivalį - čia.

2.9 Rizika

Skraidymų įranga ir kita nuosavybė yra varžybų dalyvio atsakomybė visą varžybų laiką. Užsiregistruodamas varžybose, dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusių su žmonių sužalojimu, nuosavybės sugadinimu.

3. Vieta ir įranga

3.1 Taikinys

Taikinio vietą nurodo varžybų direktorius. Vieta ir padėtis parenkama taip, kad nusileisti būtų galima iš bet kurios pusės. Varžybų metu taikinio vieta gali būti pakeista (bet ne tos pačios rungties metu). Taikinio centre naudojamas 15 cm spindulio automatinis atstumo matuoklis, kurio rezultatai rodomi ekrane, esančiame už taikinio ribų. Sugedus matuokliui, atstumą matuoja teisėjai. Aiškiai matomi apskritimai išdėstyti aplink centrą 0.5 m, 2.5 m ir 5 m spinduliu. Startas išvilktuvu, pakėlimo aukštis 100-120 m.

3.2 Matavimo laukas

Matavimo laukas yra plokščia vieta, kur matuojami pilotų nusileidimo rezultatai. Ji paženklinta aiškiai matomu apskritimu. Matavimo lauko spindulys 5 m. Nusileidimo vieta bus paruošta taip, kad teisėjai galėtų aiškiai nustatyti piloto pirmąjį prisilietimą prie žemės (nusileidimo tašką). Matavimo laukas bus tokiame pat aukštyje kaip ir laukas, kuriame jis įrengtas. Varžybų direktorius ar vyr. teisėjas nustatys aikštelės atstumą aplink matavimo lauką, kur teisę būti turės tik atsakingi už varžybas asmenys (min 20 m spindulys nuo taikinio centro).

Pilotas patvirtina rezultatą, pasirašydamas rezultatų lape.

3.3 Vėjo krypties nustatymas

Netoli nusileidimo vietos bus įrengta aiškiai matoma vėjarodė.

3.4 Vėjo greičio nustatymas

Vėjo greitis matuojamas ne toliau kaip 50 m nuo taikinio, nuo 5 m iki 7 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Vėjo matuoklis neturi trukdyti nusileidimui į taikinį.

4. Varžybos

4.1 Rungčių skaičius

Minimalus rungčių skaičius 2, maksimalus - 10.

Kiekvienos rungties metu gauti taškai užskaitomi asmeniui ar komandai tik visiškai jai pasibaigus. Jei varžybos sustabdomos rungties metu, jos pratęsiamos nuo nutrūkusios vietos.

4.2 Dalyvių starto numeriai

Pirminis pilotų startavimo eiliškumas nustatomas burtų tvarka. Starto eilės burtus pilotai ištraukia registracijos varžybų vietoje metu. Starto eilė išlieka tokia pati visas rungtis visą skraidymų dieną. Paskutinėje rungtyje startuojama pagal ankstesnių rungčių rezultatus, pradedant daugiausia taškų surinkusiais pilotais. Pilotų startavimo eilę koordinuoja starto teisėjas. Kiekvienas pilotas pritvirtina savo varžybų numerį ant kojos aukščiau kelio.

4.3 Pakilimas

Pakėlimas vykdomas 2 stacionariais išvilktuvais. Dalyviai privalo skristi nustatyta tvarka. Nuo to momento, kai paduotas trosas ir suteiktas leidimas kilti, dalyviai, pakviesti starto maršalo, bet nepasiruošę startui, gali būti baudžiami maksimalia 500 baudos taškų suma toje rungtyje. Startavimo laikas 2 min.

4.4 Saugus pilotų tarpusavio atstumas

Pilotai privalo skristi turėdami tarpusavio aukščio skirtumą, užtikrinantį saugų ir laisvą nusileidimą į taikinį.

4.5 Signalizavimo nuorodos

Oficialus signalas pilotams, esantiems ore, skristi šalin nuo taikinio (saugumo sumetimais) bus: asmuo ar asmenys esantys matavimo lauke bei mojuojantys raudonomis vėliavėlėmis.

4.6 Pakartotiniai skrydžiai

Pilotas gali pareikalauti pakartotinio skrydžio kreipdamasis į vyr. teisėją (finišo teisėją) nusileidimo aikštelėje. Tokiu atveju, jis neturi patvirtinti parašu savo rezultato rezultatų lape, o užregistruoti pakartotinį skrydį, kreipdamasis į rezultatus fiksuojantį teisėją. Jei vyr. teisėjas (finišo teisėjas) leidžia pakartotinį skrydį, jis vykdomas rungčiai pasibaigus. Tokiu atveju, parašu nepatvirtintas rezultatas anuliuojamas. Jei pakartotinis skrydis neleidžiamas, o pilotas nesutinka pasirašyti rezultatų lape, tai laikoma skundu. Apie skundų nagrinėjimo tvarką pranešama papildomai.

Pakartotinis skrydis gali būti leidžiamas jei:

Pastebėjęs kliūtį, pilotas turi pakeisti skrydžio trajektoriją taip, kad nebeartėtų prie taikinio. Už tiesioginį artėjimą prie taikinio, t.y. jei pilotas nusileido taikinyje, jį perskrido ar nepasiekė, bet prieš nusileidamas skrido taikinio link, pakartotinis skrydis nebus suteikiamas.

5. Apribojimai

5.1 Vėjo greitis

Maksimalus leistinas varžyboms vėjo greitis prie žemės 6 m/s. Jei bus manoma, kad vėjo greitis skrydžio metu bus didesnis nei 6 m/s, varžybos bus sustabdytos, kol vėjo greitis sumažės iki pakankamos normos. Į aukštutinius vėjus, kurie nėra matuojami, neatsižvelgiama.

5.2 Taikinio užstojimas

Dalyviui suteikiama teisė, prisitaikant tūpti, leistis į neužstotą taikinį.

5.3 Apribojimai dėl šalčio

Varžybos nevyksta esant žemesnei nei -20°C temperatūrai. Esant žemesnei nei -15°C temperatūrai, apie varžybų eigą sprendžia saugumo direktorius.

6. Taškų gavimas

6.1 Būdas

Taškai skiriami atsižvelgiant į atstumą, skaičiuojamą centimetrais, tarp nusileidimo taško (pirmasis paliestas žemės taškas) ir tikslo centro briaunos. 0 taškų skiriama, kai nusileidimo taškas sutampa su taikinio centru. Jei pilotas paliečia žemę keliuose taškuose vienu metu (pvz., abiem kojom ar pilna pėda), matuojama iki tolimiausio palietimo taško. Jei dalyvis nusileidžia už matavimo lauko ribų, jis gauna maksimalų įvertinimą, kuris atitinka matavimo lauko spindulį. Nusileidimas turi vykti ant pėdų. Jei dalyvis nusileidimo metu nukrenta, gauna maksimalų įvertinimą. Kritimas - jei bent viena kūno ar įrangos dalis, išskyrus pėdas, paliečia žemę anksčiau nei parasparnis. Jei, prieš pilotui nusileidžiant ant pėdų, žemę paliečia kuri nors kabanti pakabos sistemos dalis (speed sistema, atsikabinimo spyna), o pilotas po nusileidimo išstovi ant kojų, tai nelaikoma kritimu.

6.2 Individualūs taškai

Dalyvio individualūs taškai bus visų surinktų taškų suma. Jei važybose bus 5 ar daugiau rungčių, atmetamas blogiausias rezultatas.

6.3 Komandų taškai

Komandų kiekvienos rungties taškai bus skaičiuojami sudedant 4 geriausių komandos narių rezultatus. Jei kuri nors komanda turi mažiau nei 4 dalyvius, kiekvienam trūkstamam pilotui per kiekvieną rungtį skiriamas maksimalus baudos taškų kiekis 500 (pvz., jei komandoje yra tik 2 dalyviai, tai taškai už tą rungtį bus skaičiuojami sudedant du rezultatus ir pridedant du maksimalius įvertinimus).

6.4 Vienoda taškų suma

Jei pirmas tris vietas užimančių pilotų rezultatai sutampa, šie pilotai skrieja papildomai, kol išaiškinamas nugalėtojas.

6.5 Taškų pripažinimas galiojančiais

Pasibaigus rungčiai, kai tai yra įmanoma, registratorius išdėstys šios rungties dalyvių taškų rezultatus (su aiškiai matomu išdėstymo laiku bei data) ant pagrindinės informacinės lentos po užrašu "LAIKINI REZULTATAI". Bet kokie nepasitenkinimai taškais turi būti pareikšti raštu vyr. teisėjui arba varžybų direktoriui per 1 valandą po laikinų rezultatų paskelbimo. Praėjus 1 valandai po rezultatų paskelbimo, rungties rezultatai paskelbiami OFICIALIAIS.

7. Skundai ir protestai

Skundai ir protestai sprendžiami remiantis darbo tvarka 7 sekcijoje ir bendrojoje sekcijoje. Varžybų dalyvis gali pateikti protestą vyr. teisėjui arba varžybų direktoriui. Protestai pateikiami raštiškai nurodant priežastis, pažeistas taisykles ir reikalavimus. Pateikiant protestą mokamas 10 EUR užstatas, kuris, patenkinus ieškovo reikalavimus, grąžinamas. Protestas pateikiamas 1 valandos bėgyje po oficialių rezultatų paskelbimo. Išnagrinėjus protestus, arba 1 valandos bėgyje niekam nepareiškus protestų, rezultatai paskelbiami galutiniais.

7.1 Diskvalifikacija

Pilotas gali būti diskvalifikuotas už bet kokį šių varžybų ar kitų įstatymų pažeidimą. Bet kuris asmuo, dalyvaujantis varžybose, gali būti pašalintas iš varžybų, jei jo elgesys kenkia varžybų reputacijai. Pilotas pašalinamas iš varžybų, jei kelia grėsmę savo ar kitų asmenų saugumui.

Spausdinti